Tư vấn chứng nhận hệ thống tiêu chuẩn An ninh Quốc tế 2024( C-TPAT, SCAN, GSV,..)

Trong thời buổi hiện nay, các doanh nghiệp tại Việt Nam đều có nhu cầu mở rộng kinh doanh trên thị trường thế giới nhằm tìm kiếm nguồn tiêu thụ tại các thị trường mới. An ninh Quốc tế là một phần quan trọng trong việc quản lý rủi ro và bảo vệ chuỗi cung ứng.

Các tiêu chuẩn an ninh ra đời như một giải pháp nhằm đánh giá các nhà cung cấp phù hợp với tiêu chí trong chuỗi cung ứng. Các tiêu chuẩn này như C-TPAT, SCAN, GSV,… đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và an toàn cho hàng hóa vận chuyển trên toàn thế giới.

tiêu chuẩn an ninh

1. C-TPAT ( Customs-Trade Partnership Against Terrorism )

CTPAT được đưa ra vào tháng 11 năm 2001. Đây là một chương trình đối tác chuỗi cung ứng và logistics tự nguyện do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) dẫn đầu với mục tiêu cải thiện an ninh biên giới Hoa Kỳ.

Chứng nhận C-TPAT ràng buộc các bên liên quan chính của thương mại quốc tế: nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, hãng vận tải, nhà sản xuất…C-TPAT chỉ là một lớp trong chiến lược thực thi hàng hóa nhiều lớp của CBP, giải quyết các vi phạm an ninh tiềm ẩn.

Thông qua chương trình này, CBP làm việc với cộng đồng thương mại để tăng cường chuỗi cung ứng quốc tế và cải thiện an ninh biên giới của Hoa Kỳ. Chương trình CTPAT được tạo ra nhằm tăng cường an ninh biên giới và ngăn chặn các hoạt động khủng bố hoặc nguy cơ an ninh khác liên quan đến chuỗi cung ứng hàng hóa.

Xem thêm: Chương trình C-TPAT và những điều cần biết

1.1 Lợi ích khi tham gia C-TPAT

Câu hỏi được các doanh nghiệp đặt ra đó là “Tại sao nên tham gia C-TPAT?”, “C-TPAT mang lại lợi ích gì cho chúng tôi?”. 

Câu trả lời đó là C-TPAT mang đến nhiều lợi ích khác nhau cho các đối tác của mình.

Cụ thể:

 • Ít bị kiểm tra tại cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ do các thành viên C-TPAT được coi là có rủi ro thấp. Đồng nghĩa với giảm số lần kiểm tra CBP và thời gian chờ đợi ở biên giới ngắn hơn.
 • Tiếp cận với tuyến đường Thương mại tự do và an toàn (FAST) ở biên giới đất liền
 • Có quyền truy cập vào hệ thống Cổng thông tin CTPAT và thư viện tài liệu đào tạo
 • Đủ điều kiện tham gia các chương trình thí điểm khác của Chính phủ Hoa Kỳ
 • Ưu tiên nhập hàng sau thảm họa thiên nhiên hoặc tấn công khủng bố
 • Nhà nhập khẩu đủ tư cách tham gia vào Chương trình tự đánh giá nhà nhập khẩu
 • Chỉ định chuyên gia an ninh chuỗi cung ứng
 • Có khả năng được hưởng các lợi ích bổ sung sau khi Hoa Kỳ công nhận là Đối tác thương mại đáng tin cậy

1.2 Lợi ích khi tham gia C-TPAT

Câu hỏi được các doanh nghiệp đặt ra đó là “Tại sao nên tham gia C-TPAT?”, “C-TPAT mang lại lợi ích gì cho chúng tôi?”. 

Câu trả lời đó là C-TPAT mang đến nhiều lợi ích khác nhau cho các đối tác của mình.

Cụ thể:

 • Ít bị kiểm tra tại cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ do các thành viên C-TPAT được coi là có rủi ro thấp. Đồng nghĩa với giảm số lần kiểm tra CBP và thời gian chờ đợi ở biên giới ngắn hơn.
 • Tiếp cận với tuyến đường Thương mại tự do và an toàn (FAST) ở biên giới đất liền
 • Có quyền truy cập vào hệ thống Cổng thông tin CTPAT và thư viện tài liệu đào tạo
 • Đủ điều kiện tham gia các chương trình thí điểm khác của Chính phủ Hoa Kỳ
 • Ưu tiên nhập hàng sau thảm họa thiên nhiên hoặc tấn công khủng bố
 • Nhà nhập khẩu đủ tư cách tham gia vào Chương trình tự đánh giá nhà nhập khẩu
 • Chỉ định chuyên gia an ninh chuỗi cung ứng
 • Có khả năng được hưởng các lợi ích bổ sung sau khi Hoa Kỳ công nhận là Đối tác thương mại đáng tin cậy

1.3 Đối Tượng Tham Gia C-TPAT

Có 12 loại pháp nhân kinh doanh khác nhau đủ điều kiện trở thành thành viên CTPAT, bao gồm:

 1. Nhà nhập khẩu
 2. Nhà xuất khẩu
 3. Hãng vận tải
  1. Hãng vận tải hàng không
  2. Hãng vận chuyển đường cao tốc
  3. Hãng vận tải đường dài ở Mexico
  4. Hãng vận tải đường sắt
  5. Hãng vận tải đường biển
 4. Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba (3PL)
 5. Người gom hàng
 6. Nhà môi giới hải quan
 7. Nhà sản xuất ở nước ngoài
 8. Cơ quan quản lý cảng biển và bến bãi

2. SCAN ( The Supplier Compliance Audit Network )

Mạng đánh giá nhà cung cấp (SCAN) là một hiệp hội thương mại trong ngành cung cấp phương pháp tiếp cận có hệ thống, theo đó các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu được cả hai bên chấp nhận đạt được trong việc giảm dự phòng hoạt động và đánh giá cho các bên liên quan chung trong chuỗi cung ứng trong khi vẫn duy trì tính bảo mật.

tiêu chuẩn an ninh

2.1 Đối tượng nào cần phải báo cáo SCAN

 • Các thành viên trong toàn chuỗi cung ứng, đối tượng đó có thể là:
 • Nhà cung cấp phụ tùng và nguyên vật liệu
 • Nhà sản xuất 
 • Nhà cung cấp sản phẩm
 • Nhà thầu
 • Nhà vận chuyển
 • Hãng vận tải (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không)
 • Nhà nhập khẩu
 • Nhà môi giới hải quan được cấp phép và sản xuất
 • Các đơn vị gom hàng

2.2 Phân loại thành viên SCAN

SCAN cung cấp nhiều loại thành viên để cung cấp cho các nhà nhập khẩu, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và hậu cần cũng như nhà cung cấp dịch vụ cơ hội tham gia phát triển hiệp hội và hợp lý hóa việc quản lý đánh giá an ninh chuỗi cung ứng của họ.

Executive Membership

Loại thành viên này có sẵn cho các nhà nhập khẩu trực tiếp.

✨Truy cập vào kiểm tra bảo mật SCAN nằm trong chuỗi cung ứng của bạn

✨Đây là tư cách thành viên có quyền biểu quyết đầy đủ

✨Được phép tham dự các sự kiện kết nối và thành viên

Associate Membership

Loại thành viên này có sẵn cho các nhà cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần, như: hãng vận chuyển đường cao tốc, hãng vận chuyển đường sắt, hãng vận chuyển đường sắt, hãng hàng không, người gom hàng/rút hàng, người quản lý xuất xứ và trung tâm kho hàng/phân phối.

✨Quyền truy cập chỉ được cấp cho các cuộc kiểm tra liên quan đến kinh doanh

✨Đặc quyền bỏ phiếu chỉ giới hạn ở các vấn đề do Hội đồng đệ trình để bỏ phiếu cho các Thành viên liên kết

✨Được phép tham dự các sự kiện kết nối và thành viên

Affiliate Membership

Loại thành viên này có sẵn cho các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp giải pháp và dịch vụ chuỗi cung ứng, như: công ty phần mềm, thiết bị bảo mật và nhà sản xuất con dấu.

      ✨Không có quyền truy cập vào đánh giá

      ✨Đây là tư cách thành viên không có quyền biểu quyết

      ✨Được phép tham dự các sự kiện kết nối và thành viên

2.3 Yêu cầu chính của SCAN

SCAN xây dựng 9 yêu cầu chính cho việc kiểm soát an ninh, bao gồm:

1. An ninh vật lý

2. An ninh thủ tục

3. An ninh Container và Trailer

4. An ninh thông tin

5. Yêu cầu của đối tác kinh doanh

6. Bảo mật khả năng chuyển đổi

7. Kiểm soát tiếp cận vật lý

8. Bảo mật cá nhân

9. Đào tạo nhận thức về an ninh

2.4 Những lưu ý cho doanh nghiệp đánh giá SCAN

– Được bảo vệ bởi luật bản quyền Quốc tế và Hoa Kỳ. Bất kỳ chia sẻ trái phép nào về tài liệu đào tạo, báo cáo của SCAN cho các đơn vị không phải thành viên đều bị cấm và có thể chịu hình thức xử phạt.

– Báo cáo SCAN có sẵn cho tất cả các thành viên truy cập và xem xét. Dựa trên kết quả tổng thể có thể ra quyết định lựa chọn hoặc không, thay vì phải tổ chức thêm các cuộc đánh giá.

– Mỗi cơ sở chỉ có 1 ID SCAN duy nhất

2.5 SCAN Mang Lại Những Lợi Ích Gì?

Đối với thành viên SCAN:

 • Tăng cường hiệu quả của tổ chức, giảm nguồn lực cho các trương chình đánh giá và tổ chức có thời gian cho các hoạt động nội bộ khác.
 • Các kế hoạch hành động khắc phục được tiêu chuẩn hóa và nhất quán giữa các nhà cung cấp.
 • Giải pháp tự động để chia sẻ kết quả đánh giá trong khi vẫn duy trì tính bảo mật.
 • Tiếp cận các giải pháp thực hành tốt nhất để quản lý an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu.
 • Lập bản đồ đối tác kinh doanh toàn cầu và kho lưu trữ đánh giá cho tất cả các đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng.

Đối với nhà cung cấp và các đơn vị:

 • Giảm tần suất yêu cầu kiểm tra an ninh chuỗi cung ứng.
 • Giảm thiểu những khó khăn trong quá trình đánh giá. 
 • Giảm chi phí tổng thể do ít yêu cầu cho các hoạt động đánh giá hơn. 
 • Thiết lập một tiêu chuẩn cho các yêu cầu đánh giá an ninh chuỗi cung ứng và các kế hoạch hành động khắc phục.

3. GSV (Global Security Verification)

GSV là cụm từ viết tắt của Global Security Verification- Chương trình đánh giá an ninh toàn cầu. Chứng nhận GSV được xem như những giải pháp về an ninh, cung cấp đảm bảo an tinh cho các doanh nghiệp các thông tin cần thiết để hạn chế các rủi ro khi vận chuyển hàng hóa quốc tế.

tieu chuan gsv

3.1 Mục tiêu của chứng nhận GV

Chứng nhận GSV tích hợp nhiều sáng kiến bảo mật chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm C-TPAT (Chương trình an ninh phối hợp giữa hải quan Mỹ và bảo vệ biên giới để xây dựng an ninh chuỗi cung ứng và biên giới), PIP (Bảo vệ tối đa) và AEO (Chương trình tư nhân ưu tiên).

Chương trình đánh giá an ninh toàn cầu – GSV có nhiệm vụ hợp tác với các nhà cung cấp và nhà nhập khẩu quốc tế để thúc đẩy sự phát triển của quy trình đánh giá an ninh toàn cầu, giúp tăng cường đảm bảo an toàn, kiểm soát rủi ro, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho tất cả những đơn vị tham gia.

3.2 Nội dung đánh giá của chứng nhận GSV

Nội dung đánh giá của chứng nhận GSV  bao gồm 12 tiêu chí. Cụ thể:

1. Tầm nhìn và trách nhiệm bảo mật (Mới).

2. Đánh giá rủi ro.

3. Bảo mật đối tác kinh doanh.

4. An ninh mạng (Mới).

5. Chuyển tải và các công cụ an ninh giao thông quốc tế.

6. Niêm phong an ninh.

7. Thủ tục an ninh.

8. An ninh nông nghiệp (Mới).

9. Bảo mật vật lý.

10. Kiểm soát truy cập vật lý.

11. An ninh nhân sự.

12. Giáo dục, đào tạo và nhận thức.

3.3 Lợi ích của chứng nhận GSV

Đối với nhà nhập khẩu

– Giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

– Tạo ra những điều kiện để các nhà nhập khẩu và nhà cung cấp có thể kết hợp các nỗ lực vào một nền tảng duy nhất để hợp tác thống nhất. 

– Tăng lợi nhuận và doanh thu. 

Đối với nhà cung cấp

– Giảm sự sai sót khi đánh giá bằng cách cho phép nhà cung cấp chia sẻ báo cáo xác minh của họ với các nhà nhập khẩu khác nhau, cho phép họ ưu tiên các nguồn lực hướng tới việc học hỏi và cải tiến liên tục so với đánh giá lặp lại.

– Tiết kiệm thời gian và chi phí vì rút bớt được quá trình kiểm tra bảo mật hơn.

– Tham gia Chương trình Bảo mật Toàn cầu bao gồm các phương pháp hay nhất từ C-TPAT, PIP & AEO.

– Khẳng định danh tiếng của doanh nghiệp về việc tuân thủ các tiêu chí của chuỗi cung ứng toàn cầu. 

– Tối đa hóa tiềm năng kinh doanh bằng cách làm việc thông minh hơn, hiệu quả hơn và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh.

– Cung cấp khả năng thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu hiệu quả cho phép giảm thiểu rủi ro và đưa ra quyết định sáng suốt hơn cho tất cả các đối tác trong chuỗi cung ứng.

– Giảm thiểu gián đoạn kinh doanh để tập trung vào việc cải thiện hiệu suất.

4. Thông tin dịch vụ Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn An Ninh

Công ty Cổ Phần Phát Triển Open End

☎️ Hotline: Mr. Hưng – 0393.013.632 – dichvu08@openend.vn

☎️ Hotline: 0973.496.550

📩 Email: info@openend.vn

🌐 website:www.openend.vn

🏠 Địa chỉ: Tầng 14, toàn nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

🏠 Chi nhánh Miền Nam: Tầng 2, Tòa nhà D-Vela, số 1177 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM

🏠 Chi nhánh Miền Bắc: Phòng 604, Tầng 6, Tòa nhà Rocland, Số 112 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *