Các phương pháp trả lương phổ biến hiện nay

Đối với người lao động, ngoài chính sách, chế độ thì lương là vấn đề được quan tâm nhất. Lương là công cụ đo lường sức lao động, tạo động lực và kích thích người lao động làm việc, đóng góp và sáng tạo. Chính vì vậy nên việc tính lương và chi trả lương luôn luôn phải được minh bạch và rõ ràng giữa người lao động và doanh nghiệp để không xảy ra những tranh chấp hay mâu thuẫn.

Cùng Open End tìm hiểu một số phương pháp tính lương được các doanh nghiệp áp dụng phổ biến hiện nay qua bài viết dưới đây để có thể hiểu thêm về cách tính lương và có thể áp dụng vào doanh nghiệp của mình.

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN

Đây là phương pháp trả lương cho người lao động theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ. Ưu điểm cơ bản của hình thức trả lương theo thời gian là dễ hiểu, dễ tính và dễ thực hiện. Áp dụng hình thức trả lương này người lao động không phải chạy theo số lượng sản phẩm, vì vậy họ có nhiều thời gian hơn để sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm, đầu tư cho chất lượng công việc… Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tiền lương mà người lao động nhận được không liên quan trực tiếp (không tương xứng) đến sự đóng góp lao động của họ trong một khoảng thòi gian nhất định và đôi khi tính chính xác và công bằng của hình thức trả lương này có thể không được đảm bảo.

Các hình thức trả lương theo thời gian:

a) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

b) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;

d) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM

Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương căn cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm mà người lao động làm ra. Để thực hiện trả lương theo sản phẩm, người sử dụng lao động phải xây dựng định mức khoán sản phẩm cho người lao động trong một đơn vị thời gian nhất định và xác định đơn giá tiền lương trên một đơn vị sản phẩm.

Tiền lương của người lao động phụ thuộc trực tiếp vào số lượng sản phẩm mà họ đã sản xuất ra, được người sử dụng lao động chấp nhận và đơn giá tiền lương mà người sử dụng lao động áp dụng cho loại sản phẩm đó. Tiền lương theo sản phẩm cũng được trả theo định kì thời gian, thông thường là theo tháng làm việc của người lao động.

Hình thức trả lương theo sản phẩm bao gồm nhiều loại tùy đối tượng hưởng lương và trường hợp khác nhau. Những hình thức tiêu biểu đang được sử dụng hiện nay ở các doanh nghiệp là: lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân, lương theo sản phẩm tập thể, lương theo sản phẩm gián tiếp, lương theo sản phẩm có thưởng…

Trả lương theo sản phẩm có tác dụng gắn kết người lao động với kết quả công việc. Vì vậy người lao động sẽ tự ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình từ việc hoàn thành định mức, tang năng suất lao động… Tính chính xác và công bằng trong việc trả lương ở hình thức này cũng dễ dàng được thực hiện hơn so với hình thức trả lương theo thời gian. Song ở hình thức này, việc tính toàn lương và áp dụng khó khan hơn.

Bên cạnh đó, có thể người lao động sẽ chạy theo số lượng sản phẩm để đạt mục đích lương cao hơn là tập trung thời gian để phát huy tài năng, tích lũy kinh nghiệm, đầu tư cho chất lượng sản phẩm… Để khắc phục những nhược điểm này, người sử dụng lao động cần xây dựng định mức lao động một cách thật khoa học; tổ chức, phục vụ tốt nơi làm việc để hạn chế tối đa thời gian ngừng việc; tổ chức tốt việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm; làm tốt công tác giáo dục ý thức trách nhiệm của người lao động…

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG KHOÁN

Lương khoán là hình thức trả lương căn cứ vào khối lượng và chất lượng công việc khoán mà người lao động thực hiện.

Lương khoán thực chất cũng là một trong những hình thức cụ thể của trả lương theo sản phẩm. Hình thức này áp dụng cho những công việc không thể giao từng chi tiết, từng bộ phận hoặc nếu giao từng chi tiết, từng bộ phận sẽ không hiệu quả mà phải giao toàn bộ khối lượng công việc với những yêu cầu cụ thể về chất lượng cho người lao động thực hiện trong một thời gian nhất định (như xây dựng cơ bản).

Để thực hiện việc trả lương khoán, người sử dụng lao động cần xác định khối lượng (với chất lượng tương ứng) công việc khoán cho người lao động, quỹ thời gian thực hiện, quỹ tiền lương (kế hoạch) cho toàn bộ khối lượng công việc (hoặc đơn giá khoán theo đơn vị công việc, như đơn giá cho việc xây 1 mét vuông tường nhà).

Nếu công việc khoán kéo dài trong nhiều tháng thì hàng tháng, người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương cho người lao động tương ứng với khối lượng công việc người lao động đã thực hiện trong tháng. Quy định này phù hợp với đặc điểm của tiền lương là được trả theo định kì thời gian, không phụ thuộc vào hình thức trả lương.

Theo Khoản 1 Điều 94 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán nêu trên. HÌnh thức trả lương theo thời gian đã chọn phải được suy trì trong thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.


Công ty Cổ Phần Phát Triển Open End

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

SĐT: 0938 838 493

Email: info@openend.vn

Website: OpenEnd.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *