Tổng quan về dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là một khái niệm mới đối với nhiều người trong đó có cả những người đã khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên để quản lý và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả thì chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần phải tìm hiểu và nắm được dòng tiền và những yếu tố xoay quanh nó.

Quy luật quản lý dòng tiền

DÒNG TIỀN LÀ GÌ ?

Dòng tiền (Cash Flow) được hiểu là sự chuyển động tiền vào, ra của đồng tiền (tức là nhận và chi) trong một doanh ngheiejepm cửa hàng hay một dự án nào đó. Ví dụ: Khi doanh nghiệp bán sản phẩm và nhận tiền về thì đó là dòng tiền vào. Ngược lại, khi thanh toán các khoản chi phí thì đó là dòng tiền ra

Mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tạo ra được một dòng tiền dương (Positive Cash Flow), tức là làm sao để nhận tiền vào nhiều hơn chi tiền ra. Điều này nghe thì có vẻ dễ dàng và đơn giản nhưng rất nhiều công ty gặp vấn đề với dòng tiền của mình. Nếu doanh thu không ổn định thì việc thanh toán các chi phí duy trì hoạt động của doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp lại tạo ra dòng tiền âm (Negative Cash Flow), tức là chi nhiều hơn nhận. Có rất nhiều nguyên nhân có thể do khó khăn của thị trường hoặc do các khoản đầu tư phát sinh

SỰ KHÁC NHAU GIỮA DÒNG TIỀN VÀ TIỀN LÃI

Dòng tiền và tiền lãi là hai khái niệm liên quan với nhau nhưng lại khác nhau.

Dòng tiền thuần = Dòng tiền vào – Dòng tiền ra

Tiền lãi = doanh thu – Chi phí

Nếu chỉ nhìn sơ qua thì nhiều người sẽ nghĩ dòng tiền và tiền lãi không có gì khác nhau vì nghĩ rằng dòng tiền vào cũng là doanh thu và dòng tiền ra cũng như chi phí. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Doanh nghiệp có lãi đã trừ vốn chưa chắc đã có tiền mặt (ví dụ như công nợ), có tiền mặt cũng chưa chắc sinh được lời.

Ví dụ :Một cửa hàng kinh doanh trong tháng 9/2020, thu góp vốn là 100 triệu đồng, thu tiền từ kinh doanh là 20 triệu đồng, chi tiền nhập mua hàng là 50 triệu VND, chi tiền khác là 20 triệu đồng.

 • Dòng tiền thuần = Thu góp vốn 100 triệu + thu kinh doanh 20 triệu – chi mua hàng 50 triệu – chi khác 20 triệu = 50 triệu
 • Lợi nhuận = Doanh thu buôn bán 20 triệu – chi phí nhập hàng 50 triệu – chi phí khác 20 triệu= – 50 triệu

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN THÔNG QUA BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay còn được gọi là báo cáo dòng tiền mặt là một loại trong báo cáo tài chính của công ty thể hiện sự biến động của dòng tiền trong một khung thời gian nhất định theo yêu cầu quản lý theo tháng, quý hay năm.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm có:

– Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: Bao gồm tiền thu, chi từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, thanh toán cho người lao động, thanh toán lãi vay, các loại thu khác chi khác liên quan đến hoạt động bán hàng

– Lưu chuyển tiền từ làm việc đầu tư: bao gồm chi mua sắm tài sản, thu hoàn tất tài sản, chi cho vay, góp vốn vào các đơn vị khác, thu hồi cho vay, thu về đầu từ góp vốn, thu lãi cho vay, cổ tức tiền lãi nhận được.

– Lưu chuyển tiền từ làm việc tài chính: Bao gồm thu góp vốn hay trả lại vốn góp, thu tiền đi vay, trả nợ gốc vay, cổ tức lời so với vốn đã trả cho chủ sở hữu.

NGUYÊN NHÂN KHIẾN DÒNG TIỀN THUẦN SUY YẾU

Có tương đối nhiều nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của dòng tiền thuần:

– Do không xây dựng được dự án ngân sách, dự án chi tiêu lý tưởng, dẫn đến chi tùy tiện, chi không theo dự án trong khi nguồn thu tiền không cải thiện dẫn đến dòng tiền âm. Ví dụ quý này việc kinh doanh của doanh nghiệp có sự tăng đáng kể, dẫn đến chủ doanh nghiệp nóng vội đưa ra quyết định không theo bản kế hoạch là đầu tư mở rộng các chuỗi cung ứng. Chi phí phát sinh này không nằm trong bản kế hoạch, và tiếp theo đó doanh thu đạt được lại không theo dự kiến nữa, các khoản chi phí khác trong dự kiến vẫn phải thanh toán và dòng tiền của doanh nghiệp sẽ bị âm.

– Do việc quản lý tài chính chưa được tốt. Quản lý theo hướng tự phát hiện nay thường không có kiến thức chuyên sâu về quản trị tài chính, dẫn đến việc mất cân bằng tài chính mà không biết cách tháo gỡ. Chỉ chăm chăm chạy theo tiền lời mà không để ý đến các vấn đề khác như khả năng thu hồi nợ, hiểm họa từ nợ xấu,…nguyên nhân khiến tình trạng thu nhập ảo có nghĩa là doanh thu có thể rất cao nhưng tiền không thấy về.

VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ DÒNG TIỀN ĐỐI VỚI MỖI DOANH NGHIỆP

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào việc quản lý dòng tiền cũng hết sức quan trọng. Về cơ bản, quản trị dòng tiền có những vai trò sau:

 • Kiểm soát, tăng số tiền và tốc độ dòng tiền vào; giảm thiểu số tiền, tốc độ dòng tiền ra.
 • Thiết lên kế hoạch vay/trả tiền hiệu quả , tăng tín dụng với ngân hàng, nhà đầu tư và nguồn cung cấp.
 • Tận dụng tối đa các cơ hội giảm thiểu chi phí như % hoa hồng mua hàng hay đơn giản hóa chi phí vận hành, sản xuất.
 • Dùng tiền mặt hiệu quả nhất khi có sẵn.
 • Cung cấp tài chính để mở rộng và phát triển kinh doanh
 • Tăng gắn kết với nhân viên khi có các khoản thưởng, đầu tư cơ sở vật chất và thanh toán lương đúng hạn.

CÁCH TÍNH DÒNG TIỀN THUẦN TRONG DOANH NGHIỆP

Dòng tiền từ làm việc sản xuất kinh doanh

Phát sinh từ các làm việc tạo ra doanh thu chủ yếu và các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính.

 • Các dòng tiền đi vào của hoạt động kinh doanh:
  + Tiền thu từ buôn bán
  + Tiền thu từ cung cấp dịch vụ
  + Tiền bán thị trường chứng khoán vì tham vọng thương mại dịch vụ
  + Tiền bản quyền, phí, hoa hồng,…
 • Các dòng tiền đi ra của hoạt động kinh doanh:
  + Tiền trả cho nhà đáp ứng vật tư, sản phẩm, dịch vụ
  + Tiền trả lương, chi trả thù lao cho người lao động;
  + Tiền trả lãi vay;
  + Tiền nộp thuế,…

Dòng tiền thuần (chênh lệch thu – chi) từ HĐKD = Tổng dòng tiền đi vào của HĐKD – Tổng dòng tiền đi ra của HĐKD

Dòng tiền từ các làm việc đầu tư

Phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, hoàn tất nhượng bán các tài sản thời gian dài và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền

 • Các dòng tiền đi vào của làm việc đầu tư:
  + Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản thời gian dài khác
  + Tiền thu về cho vay, bán lại kinh doanh thị trường chứng khoán nợ của những tổ chức khác
  + Tiền thu hồi đầu tư vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp khác
  + Tiền thu từ lãi vay, cổ tức và lãi đã trừ vốn được chia.
 • Các dòng tiền đi ra của làm việc đầu tư:
  + Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản nhiều thời gian khác.
  + Tiền chi cho vay và mua các kinh doanh thị trường chứng khoán nợ của những tổ chức khác.
  + Tiền chi đầu tư vốn chủ sở hữu vào công ty khác

Dòng tiền thuần (chênh lệch thu – chi) từ làm việc đầu tư = Tổng dòng tiền đi vào của làm việc đầu tư – Tổng dòng tiền đi ra của hoạt động đầu tư

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Phát sinh từ các hoạt động tạo ra thay đổi về quy mô và kết cấu vốn của công ty

 • Dòng tiền đi vào của hoạt động tài chính:
  + Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.
  + Tiền vay nhận được (từ vay nợ ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc phát hành kinh doanh thị trường chứng khoán nợ – trái phiếu).
 • Dòng tiền đi ra của làm việc tài chính:
  + Tiền thanh toán vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu.
  + Tiền thanh toán nợ vay (gốc vay).
  + Tiền thanh toán nợ thuê tài chính.
  + Trả cổ tức, chia lãi đã trừ vốn.

Dòng tiền thuần (chênh lệch thu – chi) từ làm việc tài chính = Tổng dòng tiền đi vào của làm việc tài chính – Tổng dòng tiền đi ra của hoạt động tài chính

Dòng tiền thuần chung của công ty = Dòng tiền thuần từ HĐKD + Dòng tiền thuần từ làm việc đầu tư + Dòng tiền thuần từ làm việc tài chính


Công ty Cổ Phần Phát Triển Open End

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

SĐT: 0938 838 493

Email: info@openend.vn

Website: OpenEnd.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *