Xu hướng triển khai ESG

ESG đã thay đổi đáng kể cách các doanh nghiệp và nhà đầu tư nghĩ về phát triển bền vững. Trước đây, các yếu tố ESG thường được coi là “nice to have – có thì tốt” thay vì là yếu tố “must have – bắt buộc phải có”  trong việc lựa chọn doanh nghiệp và đầu tư. Tuy nhiên, khi ESG đã trở nên phổ biến, các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang ráo riết áp dụng một chiến lược toàn diện hơn, tích hợp các yếu tố ESG vào kế hoạch kinh doanh và quyết định của họ. Và do yêu cầu của doanh nghiệp nên xu hướng triển khai ESG sẽ có sự dịch chuyển rõ rệt. Vậy xu hướng triển khai ESG trong thời gian tới như thế nào? Cùng Open End tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tiếp cận dựa trên dữ liệu đối với ESG

Việc sử dụng dữ liệu bởi doanh nghiệp và nhà đầu tư để đánh giá và quản lý hiệu suất về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang ngày càng phổ biến trong vài năm qua. Những yếu tố quan trọng thúc đẩy xu hướng này gồm:

Yêu cầu cao hơn về độ chính xác và tin cậy của dữ liệu về ESG 

Dữ liệu càng chính xác và đáng tin, các giải pháp đề ra dựa trên dữ liệu sẽ càng hiệu quả. Do đó mà nhu cầu tối ưu độ chính xác về dữ liệu ESG luôn là nhu cầu hàng đầu của mọi doanh nghiệp đang thực hành phát triển bền vững.

Tiến bộ về Công nghệ và Phân tích Dữ liệu

Việc thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu ESG hiện nay trở nên đơn giản hơn nhờ vào sự phát triển của công nghệ và phân tích dữ liệu. Điều này đã đóng góp vào sự chuyển đổi đến các chiến lược ESG dựa trên data của doanh nghiệp.

Áp lực từ các bên liên quan và quy định

Nhà đầu tư và tổ chức đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý và các bên liên quan trong các báo cáo về hiệu suất ESG. Chính các báo cáo này sẽ trở thành luận cứ thuyết phục nhà đầu tư đưa ra quyết định với doanh nghiệp. Vì thế, việc thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu trên báo cáo ESG cho các bên liên quan ngày càng được đầu tư.

Cơ hội để cải thiện hiệu suất và quản lý rủi ro ESG

Các công ty có thể tìm thấy cơ hội để cải thiện hiệu suất về ESG và tăng cường quản lý rủi ro ESG bằng cách sử dụng tiếp cận dựa trên dữ liệu đối với ESG.

Khung pháp lý toàn cầu sẽ thúc đẩy tính minh bạch trong chiến lược ESG

Sự cần thiết của các khung pháp lý toàn cầu mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề ESG (bao gồm biến đổi khí hậu, bất bình đẳng kinh tế xã hội và vi phạm quyền con người) đã được công nhận rộng rãi hơn trong vài năm qua. Nhờ đó mà tính trách nhiệm và minh bạch trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ngân hàng, quản trị doanh nghiệp và quản lý chuỗi cung ứng,.. sẽ được cải thiện đáng kể.

Những yếu tố chính dẫn đến xu hướng này gồm:

Nhận thức rõ hơn về rủi ro và tình trạng xã hội và môi trường 

Những rủi ro đối với môi trường và xã hội mà thế giới đang phải đối mặt, như bất bình đẳng kinh tế xã hội, biến đổi khí hậu và vi phạm quyền con người, đang trở nên phổ biến hơn. Tính trách nhiệm và tính minh bạch trong các báo cáo ngày càng được đề cao với mục đích phản ánh đúng thực trạng và kêu gọi sự quan tâm đến các vấn đề này.

Tăng cường sự tập trung vào các yếu tố ESG

Nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu xem xét các yếu tố về ESG khi đưa ra quyết định đầu tư trong nỗ lực xây dựng một danh mục đầu tư lâu dài, bền vững và hạn chế rủi ro. Điều này đã thúc đẩy sự đòi hỏi về tính minh bạch và chia sẻ dữ liệu liên quan đến ESG mà doanh nghiệp công khai.

Thúc đẩy tính trách nhiệm doanh nghiệp cao hơn

Các công ty đang ngày càng bị áp lực về việc thừa nhận trách nhiệm từ các hành động ảnh hưởng đến xã hội và môi trường của họ. Điều này đã thúc đẩy yêu cầu về tính trách nhiệm và tính minh bạch cao hơn trong quản lý chuỗi cung ứng, khâu quản trị và hiệu suất của doanh nghiệp.

Sự phát triển của các tiêu chuẩn và quy định toàn cầu 

Các tiêu chuẩn và khung pháp lý toàn cầu, như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền, ngày càng trở nên cần thiết. Các khung pháp lý này được kỳ vọng sẽ cung cấp nền tảng cho tính trách nhiệm và tính minh bạch cao hơn, từ đó giải quyết những thách thức dài hạn về môi trường.

Sự đẩy mạnh mạnh mẽ về Đầu tư ảnh hưởng

Hầu hết các nhà đầu tư đang tìm cách kết hợp hoạt động đầu tư với niềm tin, sứ mệnh và giá trị của họ. Xu hướng này dần phát triển thành một phong trào gọi là “đầu tư ảnh hưởng – impact investing”. Cụ thể, đầu tư ảnh hưởng là việc đầu tư vào các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận hoặc các quỹ với mục tiêu tạo ra tác động xã hội hoặc môi trường có thể đo lường được.

Khi các nhà đầu tư ngày càng nhận thức sâu sắc về các vấn đề phát triển bền vững và nỗ lực sử dụng tài sản của họ để tạo ra sự thay đổi tích cực, đầu tư ảnh hưởng đã ngày càng phổ biến trong vài năm qua. Với sự đẩy mạnh mạnh mẽ về đầu tư ảnh hưởng trên nhiều ngành công nghiệp và loại tài sản khác nhau, xu hướng đầu tư này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Các yếu tố quan trọng góp phần hình thành xu hướng này gồm:

Tăng cầu về lựa chọn đầu tư đạo đức và bền vững 

Không chỉ là doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng có những hệ giá trị đạo đức riêng. Họ tích cực tìm kiếm các cơ hội để đầu tư phù hợp với đạo đức và mục tiêu/sứ mệnh của họ. Do đó, sự tăng cầu về các giải pháp đầu tư đạo đức và bền vững, như đầu tư ảnh hưởng là lẽ đương nhiên.

Sự gia tăng nhận thức về các vấn đề xã hội, môi trường toàn cầu

Sự cấp bách trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, bao gồm bất công xã hội, biến đổi khí hậu và quyền truy cập vào chăm sóc sức khỏe và giáo dục, ngày càng được nhận thức rộng rãi. Đầu tư ảnh hưởng cung cấp một phương thức cho các nhà đầu tư để hỗ trợ những sáng kiến này mà vẫn thu về lợi nhuận.

Danh mục đầu tư ảnh hưởng ngày càng đa dạng  

Khi ESG ngày càng được quan tâm, độ phong phú của các danh mục đầu tư ảnh hưởng mà nhà đầu tư có thể tiếp cận cũng theo đó mà tăng lên. Những lựa chọn này bao gồm cả các quỹ ảnh hưởng, trái phiếu xanh cùng nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng khác (chủ yếu nhắm đến các lợi ích xã hội).

Tiềm năng lợi nhuận tài chính đáng kể 

Đầu tư ảnh hưởng có tiềm năng mang lại lợi nhuận tài chính cao, đặc biệt là khi đầu tư dài hạn. Điều này trở thành lý do chính thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư từ nhiều phạm vi khác nhau.

Tiếp cận Tự nhiên một cách Toàn diện để Đạt Mục tiêu Khí nhà kính Net-Zero:

Khi các vấn đề về môi trường ngày càng hiện diện rõ rệt, nhu cầu về “một chiến lược toàn diện” để thực hiện các mục tiêu trong chiến lược ESG toàn cầu ngày càng lớn. Chiến lược này phải giải quyết các thách thức phức tạp của việc giảm khí thải carbon từ gốc rễ, và là vũ khí trọng yếu để đạt được mức khí thải net-zero. Với chiến lược này, các tác động xã hội, kinh tế và môi trường của các sáng kiến giảm khí thải được xem xét cùng với toàn bộ vòng đời của khí thải, từ sản xuất đến việc loại bỏ ở cuối vòng đời.

Yếu tố toàn diện trong một chiến lược ESG đòi hỏi một loạt các kỹ thuật và sáng kiến cao cấp, bao gồm:

Chuyển sang Năng lượng tái tạo

Điều quan trọng để đạt được mức khí thải net-zero là tiến xa khỏi nhiên liệu hóa thạch và hướng đến các nguồn năng lượng tái tạo. Các nhiên liệu tái tạo này bao gồm năng lượng mặt trời, gió và nhiệt địa cầu. Để ứng dụng rộng rãi các nguồn nhiên liệu này, chính phủ cần tập trung phát triển cơ sở hạ tầng cho các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời thiết lập các quy định để khuyến khích sự chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Giảm khí thải trong Chuỗi cung ứng

Giảm khí thải trên toàn bộ chuỗi cung ứng là cần thiết để đạt được mức khí thải net-zero và giảm khí thải từ các hoạt động trực tiếp. Điều này bao gồm việc hợp tác với các nhà cung cấp phù hợp để giảm thiểu khí thải, cũng như xem xét carbon footprint từ nguyên liệu và quá trình vận chuyển sản phẩm.

Thiết lập Cơ chế Giao dịch và Định giá Carbon 

Các công cụ định giá carbon như “thuế carbon” hoặc các chương trình “mua bán phát thải/thương mại phát thải” có thể khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ xanh, đồng thời thúc đẩy giảm khí thải.

Thúc đẩy Nguyên tắc Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy’s Principles) 

Chiến lược kinh tế tuần hoàn mang mục tiêu giảm thiểu tác động xấu của sản xuất và tiêu thụ đối với môi trường. Giảm thiểu rác thải, tái chế, hoặc tái sử dụng các vật liệu từ sản phẩm đã dùng là những khâu quan trọng của chiến lược này. Vì thế mà không ít chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần đẩy mạnh triển khai các chính sách để khuyến khích tính tuần hoàn của sản phẩm/dịch vụ.

Đầu tư vào Công nghệ Loại bỏ Carbon

Việc sử dụng các công nghệ loại bỏ carbon, chẳng hạn như hút khí trực tiếp hoặc lưu trữ carbon để loại bỏ khí carbon dioxide khỏi khí quyển đang được xem xét đầu tư. Đây có thể là một trọng điểm chiến lược để đạt được mức khí thải net-zero.


Công ty Cổ Phần Phát Triển Open End

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Miền Bắc: Phòng 604, Tầng 16, Tòa nhà Rocland, Số 112 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 0938.603.496

Email: info@openend.vn

Website: OpenEnd.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *