Quy định mới về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân

miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố (TP) Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 98/2023/QH15) gồm: Lãi vay sau thời gian xây dựng, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT (sau đây gọi là dự án BT) tại TP Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Nghị định áp dụng đối với các đối tượng sau: Các bên trong hợp đồng BT; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư dự án BT tại TP Hồ Chí Minh; doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh.

Nghị định không quy định các nội dung về Lãi vay trong thời gian xây dựng dự án BT thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng; tỷ lệ vốn chủ sở hữu nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án BT thực theo quy định tại Điều 77 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Xác định trần lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng

Nghị định quy định căn cứ xác định trần lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng, trần tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Cụ thể, về lãi suất tham khảo đề xuất trần lãi suất  vốn vay sau thời gian xây dựng, lãi suất cho vay bình quân trung hạn, dài hạn của 4 ngân hàng thương mại (NHTM) tại TP Hồ Chí Minh do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh cung cấp gồm: NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam, NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, NHTM cổ phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;  lãi suất vốn vay của các dự án BT tương tự (nếu có).

Miễn thuế TNDN từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Về việc miễn thuế TNDN tại TP Hồ Chí Minh. Nghị định quy định doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh tại TP Hồ Chí Minh được miễn thuế TNDN đối với khoản thu nhập này.

Thời gian miễn thuế là 5 năm tính từ thời điểm mà doanh nghiệp phát sinh thuế TNDN phải nộp từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn thành phố trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh có hiệu lực.

Nghị định của Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh, trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành, tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố được miễn thuế TNDN đối với khoản thu nhập này; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh quy định tại khoản này phải đáp ứng quy định của HĐND thành phố về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Miễn thuế thu nhập cá nhân

Nghị định của Chính phủ cũng nêu, trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này.

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố quy định tại khoản này phải đáp ứng quy định của HĐND TP Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn quy định tại khoản này là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố (bao gồm cả trường hợp bán DN), trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định; trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn và kê khai với cơ quan thuế thực hiện theo pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, pháp luật về quản lý thuế.

Theo: Báo tin tức

Trên đây là một số chia sẻ về bài viết : Quy định mới về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn miễn phí chuyên sâu hơn về Tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ Phần Phát Triển Open End

🗺 : Tầng 14, tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

☎️ : 0938.603.496

📩 : info@openend.vn

🌐 : OpenEnd.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *