KỸ NĂNG MỀM LÀ GÌ ?

Kỹ năng mềm là tổng hợp các kỹ năng giúp con người tư duy và tương tác với con người phục vụ cho công việc nhưng không phải là kỹ năng chuyên môn/kỹ thuật. Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, thính giả, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG MỀM

Người Việt Nam có thể rất giỏi trong chuyên môn nhưng công việc đôi khi không thuận lợi bởi vì một trong những điều mà chúng ta luôn yếu từ trước đến nay đó là trang bị kĩ năng mềm. Theo một nghiên cứu đã chỉ ra, kĩ năng mềm quyết định 75% sự thành đạt của một con người.

Tầm quan trọng của kĩ năng mềm trong thời đại kinh tế giao lưu mở cửa ngày càng thể hiện rõ nét. Sinh viên ngoài việc nắm vững các kiến thức chuyên môn ở trường học ra cần phải ý thức được tầm quan trọng của kĩ năng mềm ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Kĩ năng mềm nói đơn giản là hành vi ứng xử của mỗi con người, cách thức tương tác với bạn bè, đồng nghiệp, cách làm việc nhóm.

Ngày nay trình độ học vấn và các bằng cấp chưa đủ để quyết định trong việc tuyển dụng lao động của nhiều doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Họ còn căn cứ vào yếu tố cá nhân như kỹ năng, sự nhạy bén trong xử lý công việc và giao tiếp của mỗi người lao động, các yếu tố này được người ta gọi là “Kỹ năng mềm” (Soft skill).

Kỹ năng chuyên môn (IQ) chiếm phần nhỏ so với kỹ năng xúc cảm (EQ)

Kỹ năng sống hay còn gọi là kỹ năng mềm (Trí tuệ cảm xúc) là hành vi ứng xử của mỗi con người, cách thức tương tác với bạn bè, đồng nghiệp, cách làm việc nhóm. Kỹ năng này thể hiện cách sống, cách tích lũy kinh nghiệm từ cuộc sống và trong xã hội hiện đại, đây được xem là chìa khóa vàng dẫn đến thành công..

Chính vì vậy, ngoài kiến thức chuyên môn được đào tạo chính quy, các bạn sinh viên cũng cần phải trang bị cho mình một số kỹ năng mềm (soft skills) để có thể dễ dàng tìm được những công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp chẳng hạn như những kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình,…

Kỹ năng mềm không chỉ cần thiết cho cuộc sống mà còn là tiêu chí mà các nhà tuyển dụng rất quan tâm bởi chúng ảnh hưởng lớn đến việc người lao động có hoà nhập được với môi trường làm việc và đạt hiệu suất công việc cao hay không.

Xây dựng một xã hội làm việc và hơn thế là làm việc chuyên nghiệp, bên cạnh kiến thức chuyên môn, chúng ta còn phải quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng. Cần nhận thức rằng không chỉ người lao động cần mà từ các giám đốc điều hành, nhà quản lý… cũng rất cần rèn luyện và nâng cao kỹ năng cho bản thân. Đặc biệt với đội ngũ lao động tương lai như học sinh, sinh viên càng nên được phổ cập và hỗ trợ để tạo thành thói quen ngay khi còn trẻ. Tuy nhiên, ngay từ trên giảng đường đại học, không phải sinh viên nào cũng được trang bị tốt các kỹ năng thiết yếu này

Tại Mỹ: có 13 kỹ năng cơ bản cần thiết để thành công trong công việc:

1.  Kỹ năng học và tự học (learning to learn).

2.  Kỹ năng lắng nghe (Listening skills).

3.  Kỹ năng thuyết trình (Oral communication skills).

4.  Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills).

5.  Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative thinking skills).

6.  Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn (Self esteem).

7.  Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc (Goal setting/ motivation skills).

8.  Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp (Personal and career development skills).

9.  Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ (Interpersonal skills).

10. Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork).

11. Kỹ năng đàm phán (Negotiation skills).

12. Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả (Organizational effectiveness).

13. Kỹ năng lãnh đạo bản thân (Leadership skills).

Tại Úc các kỹ năng hành nghề bao gồm có 8 kỹ năng như sau:

1.  Kỹ năng giao tiếp (Communication skills).

2.  Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork skills).

3.  Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills).

4.  Kỹ năng sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and enterprise skills).

5.  Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills).

6.  Kỹ năng quản lý bản thân (Self-management skills).

7.  Kỹ năng học tập (Learning skills).

8.  Kỹ năng công nghệ (Technology skills).

Tại Canada bao gồm 6 kỹ năng như:

1.  Kỹ năng giao tiếp (Communication).

2.  Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving).

3.  Kỹ năng tư duy và hành vi tích cực (Positive attitudes and behaviours).

4.  Kỹ năng thích ứng (Adaptability).

5.  Kỹ năng làm việc với con người (Working with others).

6. Kỹ năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và toán (Science, technology and mathematics skills).

Tại Anh cũng đưa ra danh sách 6 kỹ năng quan trọng bao gồm:

1.  Kỹ năng tính toán (Application of number).

2.  Kỹ năng giao tiếp (Communication)

3. Kỹ năng tự học và nâng cao năng lực cá nhân (Improving own learning and performance).

4. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information and communication technology).

5.  Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving).

6.  Kỹ năng làm việc với con người (Working with others).

Tại Singapore đã thiết lập hệ thống các kỹ năng hành nghề gồm 10 kỹ năng:

1.  Kỹ năng công sở và tính toán (Workplace literacy & numeracy).

2.  Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information & communications technology).

3.  Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (Problem solving & decision making).

4.  Kỹ năng sáng tạo và mạo hiểm (Initiative & enterprise).

5.  Kỹ năng giao tiếp và quản lý quan hệ (Communication & relationship management).

6.  Kỹ năng học tập suốt đời (Lifelong learning).

7.  Kỹ năng tư duy mở toàn cầu (Global mindset).

8.  Kỹ năng tự quản lý bản thân (Self-management).

9.  Kỹ năng tổ chức công việc (Workplace-related life skills).

10. Kỹ năng an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe (Health & workplace safety).