Đào tạo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp sản xuất

Đôi chút về Lại Thị Mỹ Hạnh – Founder Công Ty Cổ Phần Phát Triển Open End

Là một chuyên gia tư vấn doanh nghiệp và đào tạo hàng đầu của Open End với những kiến thức chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, nhân sự, tài chính, marketing,… những tưởng chuyên ngành của Fouder Lại Thị Mỹ Hạnh là quản lý kinh doanh hoặc liên quan đến nhóm ngành kinh tế nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Tốt nghiệp xuất sắc bằng Kỹ sư chuyên ngành Công Nghệ Sinh Học môi trường tại đại học Nha Trang với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trách nhiệm xã hội (bao gồm nhân sự, môi trường và an toàn nên mặc dù mở công ty chuyên về tư vấn doanh nghiệp nhưng Lại Thị Mỹ Hạnh luôn trăn trở về tình hình thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại các nhà máy sản xuất và mong muốn cải thiện tư duy làm việc an toàn cho những người lao động trực tiếp, chính vì vậy, ngoài thời gian tư vấn doanh nghiệp và đào tạo, chia sẻ thì Lại Thị Mỹ Hạnh lựa chọn việc tham gia các lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động để cung cấp một cái nhìn, nhận thức mới cho người lao động để họ có thể làm việc an toàn hơn.

Mục đích và ý nghĩa của huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Theo luật an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động có mục đích và mang lại ý nghĩa sau:

Mục đích của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

• Bảo đảm an toàn thân thể của người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

• Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh do tác động nghề nghiệp.

• Bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động.

Ý nghĩa của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

• Về mặt chính trị: Xã hội coi con người là vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển, con người là vốn quý nhất của xã hội phải luôn luôn được bảo vệ và phát triển.

• Về mặt xã hội: Người lao động là tế bào của gia đình, tế bào của xã hội. An toàn, vệ sinh động là chăm lo đến đời sống, hạnh phúc của người lao động là góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội,

• Về mặt kinh tế: Thực hiện tốt an toàn, vệ sinh lao động sẽ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt, sản xuất có năng suất cao, hiệu quả, giảm chi phí do chữa bệnh, chi phí thiệt hại do tai nạn lao động…

⇒ Như vậy thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ tạo kiện đảm bảo cho sản xuất phát triển bền vững và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên đó chỉ là những lợi ích tầm vỹ mô mà hầu hết người lao động sẽ không quan tâm tới. Hơn ai hết, Lại Thị Mỹ Hạnh hiểu được ý nghĩa của công tác huấn luyện an toàn lao động tại các nhà máy sản xuất từ quá trình hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội với nhiều lần trực tiếp xử lý trực tiếp các vụ tai nạn lao động. Với phương châm đào tạo vui vẻ – hiệu quả – ý nghĩa, trong các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Lại Thị Mỹ Hạnh luôn tạo cho người lao động hứng thú nghe giảng và tiếp thu các kiến thức. Không diễn giải những kiến thức pháp luật khô khan, Lại Thị Mỹ Hạnh truyền tải các nội dung trong lớp an toàn vệ sinh lao động thông qua những tình huống, câu chuyện và để lại những bài học thực tế. Và kết quả đáp lại là hầu hết các lớp an toàn vệ sinh lao động của Lại Thị Mỹ Hạnh, công nhân viên đều tích cực tham gia và tiếp thu các kiến thức để có thể làm việc hiệu quả, an toàn hơn.

Lại Thị Mỹ Hạnh đã tham gia huấn luyện hàng trăm lớp an toàn vệ sinh lao động với số học viên lên tới hàng ngàn người. Dưới đây là hình ảnh một số lớp huấn luyện:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *